ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jako Konsument możesz w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od daty otrzymania towaru / dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od ww. daty.

 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje Produkty dostarczane osobno, z uwzględnieniem założeń:

 • w podziale na maksymalnie dwie dostawy, z zastrzeżeniem, że odstęp pomiędzy dostawami nie powinien przekroczyć 1 tygodnia;

 • wyłącznie na życzenie Klienta i tylko po dokonaniu indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy lub telefonicznie

  • Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sewera.pl

  • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662 201 190

termin wskazany w pkt. 1 biegnie od daty dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części Zamówienia.

 

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w pkt. 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@sewera.pl

 

5. Oświadczenie można złożyć na FORMULARZU ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

 2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

 3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie w § 3 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy (termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni);

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku, gdy - ze względu na charakter Produktu - nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w podstronie Sklepu “Zwroty”.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zamówiona pod Klienta według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, czy też jakościowych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 6. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 7. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 8. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8. Zwracany towar należny odesłać na adres:

Sewera Polska Chemia
ul. Kościuszki 326
40-608 Katowice
z dopiskiem: "Odstąpienie od umowy - sklep online"

lub zwrócić osobiście w centrali sprzedawcy.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij