REKLAMACJA

 

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy:

 

Adres korespondencyjny:

Sewera Polska Chemia
ul. Kościuszki 326
40-608 Katowice
z dopiskiem: "Reklamacja towaru - sklep online"

 

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sewera.pl

 

3. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
  • oznaczenie reklamowanego Produktu wraz z datą jego zakupu ewentualnie numer zamówienia;
  • numer konta bankowego Klienta;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • określenie roszczenia;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.

Zachęcamy do skorzystania z naszego FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w przypadku przedsiębiorców – niezwłocznie.

 

5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem ich zakupu do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

 

6. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Klienta. Alternatywnie Sprzedawca może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Klienta składającego reklamację.

 

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

 

Sewera Polska Chemia
ul. Kościuszki 326
40-608 Katowice
z dopiskiem: "Reklamacja towaru - sklep online"

lub zwrócić osobiście w centrali sprzedawcy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij