POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejszy dokument określa sposób w jaki dbamy o Twoje dane osobowe (czyli o wszystkie informacje, poprzez które możemy Ciebie zidentyfikować) udostępnione w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak – pod adresem www.sklep.sewera.pl - w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce zastosowanie mają również postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.

 

2. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK, ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: sklep@sewera.pl
 • lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a , b, c, f rozporządzenia RODO.

 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa ciążącego na Administratorze, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, w tym utrwalenia transakcji w systemie rozliczeniowym, przez okres przewidywany prawem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich, jak: marketingu bezpośredniego; ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; procesów sądowych; rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • dokonania płatności bezgotówkowych
 • wysyłania informacji (np. handlowej lub marketingowej, w tym przez profilowanie) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody za pomocą poczty elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy, czat, e-mail, telefon, portal społecznościowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • analitycznych, dotyczących analiz funkcjonowania dla ułatwienia korzystania ze Sklepu, popularności, sposobu korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ubezpieczania wierzytelności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 

 • gdy przeglądasz strony naszego Sklepu oraz prezentowany w nim asortyment - twoja aktywność, historia przeglądanych podstron i asortymentu oraz ilość czasu, jaką na to poświęciłeś, lokalizacja, adres IP, dane urządzenia oraz przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego;
 • gdy korzystasz z zakładki kontakt/czat - dodatkowo do powyższego: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
 • gdy rejestrujesz się poprze formularz - dodatkowo do powyższego: hasło, miejsce i adres dostawy, nazwa firmy i NIP (jeśli rejestrujesz się jako firma);
 • gdy dokonujesz zakupu - dodatkowo do powyższego: historia zamówień, status realizacji, dane do faktury;
 • gdy realizujesz płatność bezgotówkową - dodatkowo do powyższego: numer konta bankowego (nie dotyczy płatności za pośrednictwem „i-moje”), imię i nazwisko posiadacza konta, adres posiadacza konta (nie dotyczy płatności za pośrednictwem „i-moje”), data i godzina transakcji, kwota i numer transakcji, numer zamówienia, w przypadku kart kredytowych/płatniczych – o ile dotyczy – podpis (przy płatności w punkcie odbioru);
 • gdy rozpatrujemy Twoją reklamację lub zwrot towaru - dodatkowo do powyższego: wystawione faktury lub dowody zakupu (paragon).

 

5. ODBIORCY DANYCH

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom:

 • w celu wykonania umowy/zlecenia/zamówienia/usługi;
 • w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą;

 

Odbiorcami tych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 • Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzających, np. dostawcy usług technologicznych i teleinformatycznych, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań – banki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty dokonujące audytów;
 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa – wydawca karty płatniczej lub agent rozliczeniowy, a także organy ścigania (na wniosek Sądu, Policji itp.);
 • Partnerzy handlowi w celu realizacji zamówień i dostaw;

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (UE) DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

Twoje dane tylko w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych mogą być przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) np. podczas dokonywania płatności bezgotówkowych przez agentów rozliczeniowych do Międzynarodowych Organizacji Płatniczych (np. Mastercard, Visa).

Informacja na temat przetwarzania Twoich danych przez w/w podmioty udostępniana jest na ich własnych stronach internetowych oraz na stronach internetowych banków – jako wystawców kart.

 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do:

 • realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, dla których są one gromadzone;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • zabezpieczenia do postępowań prawnych lub uzyskania potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń osób, których dane dotyczą;
 • analizy sprzedaży i marży Administratora w celu dostosowywania warunków handlowych.

 

Okres, w którym będziemy przetwarzać Twoje dane związany z celami i podstawami ich przetwarzania:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane statystyczne i analityczne będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w systemie sprzedaży, z zastrzeżeniem prawa do ich usunięcia.

 

8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku niektórych danych, niezbędnych – np. w celu realizacji zamówienia (rezerwacja, płatność, odbiór, dostawa) lub wystawienia faktury czy innych wnioskowanych przez Ciebie czynności, niepodanie tych informacji będzie skutkowało niemożliwością realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

10. INFORMACJA O PROFILOWANIU ORAZ ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu (dopasowaniu) w celu dostosowania asortymentu i obsługi naszego Sklepu do Twoich preferencji i potrzeb. Dzięki profilowaniu możemy także dostosować do Ciebie przesyłane treści marketingowe, oferty lub informacje handlowe.

Twoje dane osobowe nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wpływając na Ciebie w istotny sposób.

 

11. INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”

 

Przeglądając stronę internetową Sklepu, na twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniach mobilnych) zapisywane są pliki cookies. Są one niczym innym jak niewielkimi informacjami tekstowymi, dzięki którym zbieramy dane informatyczne takie jak dane logowania (nie musisz wpisywać za każdym razem loginu i hasła), dane produktów wrzuconych do koszyka, preferencje asortymentu i dane do realizacji umowy (nie musisz wpisywać ich za każdym razem), dane dotyczące identyfikacji oprogramowania i lokalizacji.

Wykorzystujemy je także w celach marketingowych, reklamowych, statystycznych, dostosowywania platformy do preferencji użytkownika, a także w celach umożliwiania komunikacji za pośrednictwem czatu.

 

Nie są szkodliwe, nie wpływają na ustawienia Twojego urządzenia, nie zmieniają jego oprogramowania, nie stanowią pomostu dla wirusów i złośliwych oprogramowań. Zapisane w Twoim urządzeniu zwykle zawierają takie parametry jak: nazwę domeny, z której zostały wczytane, wielkość i czas przechowywania. Odczytanie ich zawartości możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

Odwiedzając stronę internetową Sklepu zostajesz poinformowany o ich stosowaniu. Twoja akceptacja oznacza wyrażenie zgody na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

W Sklepie internetowym www.sklep.sewera.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies odnoszące się do czasu przetwarzania:

 • sesyjne (tymczasowe)pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony Sklepu czyli do momentu wylogowania się ze strony Sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Ich mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • stałe (trwałe)pozostające na Twoim urządzeniu zgodnie z czasem wskazanym w ich parametrach lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie. Wylogowanie ze strony Sklepu lub zamknięcie przeglądarki nie powoduje automatycznego ich usunięcia. Ich mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

12. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”

 

W ramach strony internetowej Sklepu poszczególne rodzaje plików „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

 • niezbędne - umożliwiające bezpieczne i niezawodne korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy, umożliwianie i uwierzytelnianie usług w serwisie Sklepu;
 • funkcjonalnekonfiguracja Sklepu - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień, personalizację i rekomendację treści, zapamiętujące informacje o Twojej sesji;
 • wydajnościowestatystyczne - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z podstron internetowych serwisu, co pozwala nam rozwijać stronę Sklepu, a zwłaszcza świadczone w jej ramach usługi;
 • społecznościoweumożliwiające integrację serwisów społecznościowych (np. Facebook) ze Sklepem;
 • marketingoweumożliwiające promowanie usług i towarów własnych oraz podmiotów trzecich, dzięki nim wyświetlamy Tobie reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb;
 • analityczne - korzystanie z usług Google Analytics, za pomocą udostępnionego przez Google kodu, zaimplementowanego w kodzie strony, zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby;
 • innowacyjne - pliki tymczasowe aplikacji Smartlook, wykorzystywanej w celu nagrywania zachowań Usługobiorców. Dane osobowe mogą być gromadzone i łączone z z Twoimi odwiedzinami, wykorzystywane są wyłącznie w celu ulepszenia usług.

 

13. ZMIANA USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI DLA PLIKÓW „COOKIES”

 

Zwykle przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu, co oznacza, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zostały zapisane. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie plików cookies w Twoim urządzeniu, musisz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej wchodząc w sekcję „Ustawienia” bądź „Pomoc” przeglądarki, za pośrednictwem której odwiedzasz nasz Sklep.

Musisz jednak pamiętać, że bez możliwości zapisania plików cookies na Twoim urządzeniu niektóre funkcjonalności Sklepu mogą nie działać.

 

Na czym polega zmiana ustawień:

 • na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź każdorazowym informowaniu Cię o ich zapisaniu;
 • usuwaniu plików z Twojego urządzenia po każdej wizycie w Sklepie. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

Odpowiednie wskazówki znajdziesz w następujących sekcjach najpopularniejszych przeglądarek:

 • Google Chrome – „Ustawienia" – „Zaawansowane" - „Prywatność i bezpieczeństwo" - „Ustawienia treści" - „Pliki cookie"
 • Mozilla Firefox - „Narzędzia „ - „Opcje” - „Prywatność”
 • Microsoft Internet Explorer - „Narzędzia” - „Opcje Internetowe” - „Prywatność”
 • Opera - „Narzędzia” - „Preferencje” - „Zaawansowane”
 • Safari - „Preferencje” - „Bezpieczeństwo” - „Akceptuj pliki cookie”

 

14. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, dlatego bardzo nam pomożesz wykazując dbałość o nie poprzez stosowanie się do kilku prostych zasadach:

 • zakładając konto w Sklepie internetowym użyj hasła składającego się z kombinacji dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych;
 • nie zapisuj hasła na kartkach, nie dziel się nim z innymi, zmieniaj je co 3 miesiące;
 • pamiętaj o wylogowaniu się ze Sklepu, a korzystając z obcego sprzętu nie zachowuj danych logowania w urządzeniu i po zakończonej sesji wyczyść historię przeglądania;
 • korzystaj z programów antywirusowych i skanuj regularnie urządzenia, z których logujesz się do Sklepu.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Z uwagi na zmiany w przyszłości w zakresie obowiązujących przepisów oraz w postępie technicznym możemy zmieniać lub uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich takich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Ciebie poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu pod adresem www.sklep.sewera.pl/polityka-prywatnosci

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij