Atlas Filer S 25kg zaprawa naprawcza do betonu

Grubość zaprawy 10-50mm

118,29 zł brutto 96,17 zł netto

Dostępne: 85  SZT
Realizacja: 24 h
Producent: ATLAS
Waga: 25.000 kg

Opis produktu


Zaprawa naprawcza Atlas Filer S


Atlas Filer S to zaprawa naprawcza do betonu, która stanowi element systemu do napraw konstrukcji żelbetowych i betonowych. Zaprawa może być stosowana do napraw powierzchni o grubości od 10 do 50 mm.

Jakie są cechy charakterystyczne zaprawy naprawczej?

- sucha mieszanka najwyższej jakości cementu, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających
- pozwala na wyprofilowanie i dokładne odtworzenie kształtu naprawianego elementu
- umożliwia skorygowanie nierówności podłoża zarówno przy miejscowych uzupełnieniach, jak i przy naprawach całej powierzchni
- może być stosowana do aplikacji ręcznej i mechanicznej
-
jest odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpośrednie oddziaływanie soli odladzających
- jest wodoodporny
-
posiada potwierdzoną badaniami odporność na karbonatyzację.

Do jakich elementów można stosowac Atlas Filer S?

- balkonów
- tarasów
-
stropów
-
podciągów
-
słupów
-
schodów
-
konstrukcji szkieletowych
-
konstrukcji monolitycznych
-
zbiorników
-
chłodni kominowych
-
kominów
- innych betonowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych

Przed aplikacją zaprawy, podłoże należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę należy wymieszać z wodą w stosunku 1:2. Mieszankę należy nakładać za pomocą kielni lub pacy. Kolejną warstwę można nakładać już po 4 godzinach. Nakładanie szpachli naprawczej Atlas Ender S można rozpocząć po 24 godzinach. Podczas aplikacji należy stosować rękawice ochronne i okulary.

Naprawianie podłoży betonowych:

Przed naprawą podłoża betonowego należy sprawdzić jego stan. Podłoże powinno być stabilne i nośne, o wytrzymałości na odrywanie co najmniej 1,5 MPa. Z naprawianej powierzchni należy usunąć luźne i odspajające się warstwy betonu, mleczko cementowe oraz inne zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud, wapno, oleje, tłuszcze, wosk, resztki farby olejnej i emulsyjnej. W przypadku podłoży betonowych, które są w znacznym stopniu zniszczone, zabrudzone lub skorodowane chemicznie lub biologicznie, należy poddać je specjalnym zabiegom, takim jak piaskowanie, śrutowanie, frezowanie lub odgrzybianie. Po przygotowaniu podłoża należy pokryć je warstwą kontaktową z zaprawy ATLAS ADHER S. Zaprawa ta poprawia przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża.

Przygotowanie zaprawy ATLAS FILER S:

- do naczynia wsypać suchą mieszankę z worka
- odmierzyć odpowiednią ilość wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu
- wymieszać mieszankę mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji
- po 5 minutach ponownie wymieszać zaprawę
- zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny.

Wykonanie warstwy naprawczej - aplikacja ręczna:

- podłoże powinno być pokryte warstwą kontaktową z zaprawy ATLAS ADHER S
- zaprawę ATLAS FILER S należy równomiernie rozprowadzić pacą stalową na warstwie kontaktowej
- podczas rozprowadzania należy silnie dociskać zaprawę do podłoża, zwłaszcza w przypadku uzupełniania ubytków
- grubość warstwy naprawczej powinna wynosić od 10 do 50 mm
- w zależności od przeznaczenia warstwy wyrównawczej, jej powierzchnię można zagładzić pacą stalową lub nadać jej charakter chropowaty za pomocą pacy z gąbką
- w
przypadku napraw ubytków większych niż 50 mm kolejną warstwę zaprawy ATLAS FILER S można nakładać po 4 godzinach, na wilgotno-matowe podłoże

Wykonanie warstwy naprawczej - aplikacja mechaniczna:

- odsłonięte zbrojenie należy zabezpieczyć zaprawą ATLAS ADHER S
- podłoże do aplikacji mechanicznej należy zwilżyć wodą do stanu wilgotno-matowego
- p
odłoża porowate i suche należy wysycić wodą minimum 1 dzień przed nałożeniem zaprawy naprawczej
- z
aprawę ATLAS FILER S należy nakładać mechanicznie w warstwach grubości do 30 mm w jednym cyklu
- dysza agregatu powinna być skierowana pod kątem możliwie zbliżonym do 90 stopni w stosunku do podłoża, z zachowaniem odległości od 0,5 do 1,0 m między wylotem dyszy a podłożem
- n
ałożona warstwa powinna być zwarta
- w
przypadku nakładania na powierzchnię ze zbrojeniem narzut wykonuje się z bliższej odległości i z różnych stron, tak aby nie utworzyć „czap” na prętach zbrojeniowych. W tym przypadku może być konieczne zwiększenie energii narzutu.
- w
przypadku napraw ubytków większych niż grubość zaprawy nakładanej w jednym przejściu, kolejną warstwę zaprawy można nakładać po 4 godzinach.

Jak dbać o świeżą zaprawę?

Po ułożeniu zaprawy ATLAS FILER S należy chronić ją przed szybkim przesychaniem przez 3-5 dni. Można to zrobić, stosując mgłę wodną, mokre ekrany z geowłókniny lub inny materiał, który będzie utrzymywał wilgoć na powierzchni zaprawy. Należy również unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przeciągów i dużych wahań temperatury. W przypadku wykonywania prac w pomieszczeniu należy ograniczyć ogrzewanie. Czas wysychania zaprawy zależy od jej grubości oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu.

Parametry techniczne:

Pojemność 25 kg
Zużycie około 20 kg suchej masy na 1 m² i na 10 mm grubości
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm³
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka
0,14÷0,15 l/1 kg
3,5÷3,75 l/25 kg
Grubość zaprawy 10 - 50 mm
Przyczepność do betonu z warstwą ATLAS ADHER S po 28 dniach min. 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 60,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach min. 30,0 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża
i otoczenia w trakcie prac
od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy ok. 1 godziny
Czas otwarty pracy min. 10 minut

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opinie klientów

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij